STK Anlamı Nedir, Türkiye’de STK sayısı

STK Anlamı;

Sivil Toplum Kuruluşları veya örgütleri demektir. Örnek verirsek bu kuruluşlar, sosyal, kültürel, politik hukuki ve çevresel doğrultuda resmi kurumlar dışında çalışan ikna ve eylem metotlarıyla gönüllüğü esas alan üyelik çalışmaları yaparak kar amaçı gütmeyen gelirini bağış ve üyelik aidatlarıyla sağlayan kuruluşlardır. STK (Sivil toplum kuruluşları) oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyetlerini gerçekleştirirler. Yasal olarak tanımlanan vakıf ve dernekler, topluma yararlı hizmet geliştirmek için kurulmuş topluluklardır.

Sivil toplum kuruluşlarını kitle örgütlerinden ayıran özellik.

Sivil toplum örgütleri merkezi akıl ile sistematik çalışma gösterirler. STK’lar Kitlesel yönlendirmeden uzak gönüllülük ilkesini barındırır. Demokratik düzende kitle örgütleri ise, kitlelerin ürünü, sesi ve gücüdürler. Bu yapıdaki, kitle örgütleri iç yapılardan ayrı tavır göstererek kitlesel ifadeyi kullanabilme özgürlüğüne sahiptir.

Kitle örgütlerinin yapısı

Kitle örgütü, bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çeşitli toplum katlarından gelen, aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran, ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını savunan örgütlere verilen isim. Çoğunlukla girişimcilerden oluşan bu toplumlar gönüllü yardım etmek veya çıkar elde etmek amacıyla çalışırlar..

Türkiye’de Sivil toplum kuruluşlarının toplam sayısı

Türkiye’de ortalama kurulan STK sayısı 163.900’dir. Ülkede bugün spor, kültür, sağlık, sosyal yardım, kadın ve esnaf dernekleri gibi daha pek çok alanda faaliyet gösteren sosyal amaçlı 32.352, kültürel amaçlı 21.140, hayır amaçlı 16.378 ve sportif amaçlı 9.882 olmak üzere toplam 79.752 dernek mevcuttur. Bu sayı kapanan veya yeni açılan derneklere göre değişiklik gösterir.. Bu derneklerde ortalama olarak görev alan insanlarımızın sayısı 9 milyon civarındadır


STK diğer farklı anlamı;  ”Seferberlik Tetkik Kurulu” doğrudan genelkurmay başkanlığına bağlı kuruluş.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: